Zpět na Blog
Novinky o titulech

Projekt časopisu Maminka „K tabuli půjde... české školství!" jede dál a ve velkém. Podpoří ho i Nadace České spořitelny

Už bezmála rok pro vás v rámci časopisu Maminka a webu maminka.cz zpracováváme témata, která nejvíc rezonují oblastí českého školství. A teď se do toho, co vás zajímá, obujeme ještě víc. Spojili jsme se totiž s Nadací České spořitelny!

Když před rokem vznikaly první články o problémech, které pálí naše děti v procesu vzdělávání, neměly jsme v redakci Maminky ani tušení, jak daleko se nám podaří dojít. Byly jsme hlavně mámy, které prošly často peklem, když horko těžko hledaly kvalitní školy pro své vlastní děti. 

Realitu českého školství žijeme s vámi

Potom jsme se jedna po druhé v redakci vypořádávaly s každodenní realitou českého vzdělávání. S přemírou biflování, domácích úkolů, s absencí kritického myšlení a samostatné práce. A vy jste si mohli číst o všech odžitých nevýhodách tzv. frontální výuky, která se naštěstí stává leckde minulostí, nebo o tom, proč je passé tradiční známkování. Když znovu přišel covid, bojovaly jsme stejně jako vy se starým způsobem výuky v nových podmínkách on-line prostředí, které našim dětem nastavila pandemie… A pocit, že české školství potřebuje změny, v nás ještě sílil. Takže jsme sepsaly třeba téma o tom, jak se změnily děti během pandemie a jaký přístup by jim v letošním roce měly školy nabídnout. A nebály jsme se dotknout ani mnoha dalších.

Spojenectví s Nadací České spořitelny

Teď pro nás všechny začíná nová etapa projektu K tabuli půjde… české školství! Naším cenný partnerem se stala totiž Nadace České spořitelny! Stejně jako my, i oni si uvědomují, kde jsou základní problémy českého školství, a už řadu let podporují státní vzdělávací Strategii 2030+, která s sebou má přinést tu tolik potřebnou revitalizaci vzdělávání.

Jejich mottem je přání, aby nejlepší škola byla ta nejbližší. Tedy aby dobré vzdělání ušité na míru 21. století bylo samozřejmostí pro všechny, ne jen tam, kde školy vedou osvícení ředitelé. Chtějí, aby učení děti bavilo, ale také je připravilo na život, který je opravdu čeká (a který bude s velkou pravděpodobností úplně jiný než ten náš).

Témata, o kterých je třeba přemýšlet

V současné době podporují udílení cen Global Teacher Prize, díky Nadaci České spořitelny vznikl také projekt Chytré Česko. A teď se stávají také partnerem našeho projektu: „Projekt K tabuli půjde… české školství! jsme se rozhodli podpořit v rámci našich komunikačních aktivit cílících na to, aby se o tématu kvality českého školství, které je z pohledu našeho nadačního směřování stěžejní, dozvěděla co nejširší skupina lidí. Díky čtivým článkům, videím a debatám, které budou poukazovat na nejpalčivější problémy vzdělávacího systému, o nich mohou čtenáři začít více přemýšlet a nejlépe sami podpořit lepší vzdělávání svých dětí,“ říká k tomu Karel Valo, finanční a provozní ředitel Nadace České spořitelny.

Čekají vás s námi samé velké věci!

A když už jsme u toho, prozradíme vám i to, co vás s námi v následujících měsících čeká.

  • V každém tištěném vydání časopisu Maminka najdete jedno velké školní téma a týden co týden další v on-line prostředí webu maminka.cz.
  • Budeme jezdit natáčet reportáže do škol, těch, které předběhly svou dobu a učí tak, jak bychom si to my v Mamince přály pro všechny děti v republice.
  • Připravujeme podcasty s řediteli škol, školními i dětskými psychology a výjimečnými pedagogy.
  • Budeme mluvit s odborníky, kteří připravují osnovy do školy, stejně jako s vámi, rodiči, protože i vy musíte být slyšet a říkat nahlas, co si pro své děti ve školách přejete.
  • Posvítíme si na české školství od A do Z. A budeme rády, když u té české školní revoluce budete s námi!

Tagy:

printonlineCSRvideomaternity

Co se u nás právě děje?